opole.oaza.pl

„RADOŚĆ EWANGELII” - OR II st. Trybsz 2014r.

     Na początku wakacji przeżyliśmy z rodziną rekolekcje II stopnia Oazy Nowego Życia w Trybszu. Był to błogosławiony czas, przesiąknięty łaską od Pana. Codziennie budowaliśmy lepszą relację z Panem spędzając z Nim czas, słuchaliśmy Jego głosu, zgłębiając Pismo Święte. Szukaliśmy Jego dróg i wskazówek na nowe, lepsze życie. Zachętę, że w Nim odnajdziemy WSZYSTKO, co jest nam do życia potrzebne, a co za tym idzie zaproszenie już dawno wystosował do każdego z nas ks. Blachnicki mówiąc o tym, że „Słowo Boże musi wchodzić w nasze życie, we wszystkie sprawy i stawać się źródłem energii, mocy do życia, które będzie życiem według myśli Bożej, które będzie się podobało Bogu, które będzie nas prowadziło do Boga”. Do tego najistotniejsza, umacniająca i uzdrawiająca nasze ciała i dusze była MOC płynąca z intymnego Spotkania z Naszym Mistrzem w codziennej Eucharystii.

       Zadziwiające jest to, że Pan zadbał o WSZYSTKO: zesłał mądrych, wspaniałych ludzi, a co za tym idzie doskonałe relacje, malowniczy krajobraz i bożą RADOŚĆ wypełniającą nasze działania. Mimo ponurej, kapryśnej pogody wspólny cel, jaki nam przyświecał uświadomił nam, że ta pogoda jest nam zadana, aby wzmocnić naszą wiarę, zrozumieć wolę Ojca i sens historycznego EXODUS.

Moderatorzy: Marysia i Adam obdarzeni licznymi talentami i bogatym bagażem doświadczeń pomogli nam „przepłynąć” przez Księgę Wyjścia, bez szemrań i zwątpień. W rolę Mojżesza wcielił się kapłan Grzegorz – proboszcz z Opola, który wiernie wypełniał wolę Ojca, bacznie prostował nasze ścieżki i rozjaśniał wszelkie wątpliwości na drodze do Jasności.

Pan chce, abyśmy mieli życie w obfitości, i potrafili tu i teraz zatrzymać się. Niewątpliwie te rekolekcje to doskonała okazja do refleksji i lepszego rozwoju we wspólnocie. Za ks. Franciszkiem można by powiedzieć: „Wtedy jest oaza, gdy w Duchu Świętym przyjmujemy Chrystusa, Jego słowo i staramy się temu Słowu, temu Światłu poddać swoje życie”. Mieliśmy taką okazję, czas na to, aby przewertować swoje priorytety, ukształtować z Nim silną hierarchię wartości. On zna nas dogłębnie, po imieniu. Dlatego dla naszego dobra zaprosił nas do twórczego „bycia z Nim w relacji”. Wyszedł z ofertą wymagającą od nas pewnych przemyśleń, dania coś od siebie, nieśliśmy Krzyż pokonując swoje słabości i kolejne stacje Drogi Krzyżowej wpisując się w Jego Zbawczą naturę. Towarzyszył nam także dialog i modlitwa małżeńska. Także sakrament pokuty to ważny elementy scalający i budujący lepsze i zdrowsze relacje międzyludzkie, rodzinne, małżeńskie. Wskazówka kapłana, aby mieć zawsze oczy Jezusa, to prawdziwa lekcja Bożej MIŁOŚCI. To taka psychologiczno – dydaktyczno – duchowa terapia przygotowana przez samego Ojca, taki prezent i bonus wypływający z charyzmatu, jaki zapoczątkował ks. Blachnicki.

     Wspaniałym, ważnym i umacniającym wydarzeniem był wyjazd do Krościenka. Kontemplując relikwie rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus uzmysłowiłam sobie, że dzisiejszy, jakże zabiegany świat oczekuje żywych świadków Ewangelii, świętych rodzin, z których wychodzą święte powołania. Świętość nie jest wyłącznie dla ludzi bogatych, atrakcyjnych, wykształconych, błyskotliwych, wpływowych, posiadających wiele gadżetów, talentów… Ona jest przecież w zasięgu ręki, a zatem także dla takich zwykłych, prostych ludzi jak myJ Wspaniałym drogowskazem, aby ją osiągnąć jest przestrzeganie dekalogu, systematyczne korzystanie z sakramentów, a także realizacja zobowiązań, jakie oferuje D.K.

     Dzień wspólnoty, bardzo mocno wyrył się w naszych sercach i pamięci, gdzie ok. tysiąca oazowiczów spotkało się na wspólnej modlitwie i odważnie, harmonijnie, żywo, radośnie wychwalało Pana. Cudowne doznanie! Taka imponująca i żywa JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA. Punktem kulminacyjnym i doniosłym było podpisanie krucjaty wyzwolenia człowieka. Moc ofiary i zaangażowania młodych ludzi w to dzieło była ogromna! Co prawda media lansują inny model młodego człowieka, wreszcie rodziny, gdzie niejednokrotnie źle rozumiana wolność, a w konsekwencji łatwość zakupu i konsumpcji środków odurzających, alkoholowych prowadzi do licznych tragedii, upadków i zranień. Cieszę się, że na własne oczy mogłam zobaczyć, jak wielu ludzi dojrzale i świadomie potrafi aktywnie budować i walczyć duchowo o lepszą jakość naszego społeczeństwa. Bogu niech będą dzięki za tak młode, szlachetne i otwarte serca. W opinii Św. J. Pawła II to WY jesteście przyszłością świata.

     Pan wyraźnie i systematycznie przypominał o tym, że nas kocha, akceptuje i powołuje, dając nam swoje natchnienia. Były momenty, że pozwolił nam się poczuć, jak wybrane dzieci Boże, dosłownie nas rozpieszczał, zaspakajając nawet nasze błahe potrzeby. Poprzez słowa z Księgi Życia, świadectwa wielu osób i Bożego Ducha pomógł nam uwierzyć za św. Mateuszem: „JEŻELI BĘDZIECIE MIELI WIARĘ, JAK ZIARNKO GORCZYCY, NIC NIE BĘDZIE DLA WAS NIEMOŻLIWEGO”. A zatem postępowy, ponadczasowy, żywy Jezus w XXI wieku czyni CUDA i nadal ZAWSZE dotrzymuje swoich obietnic. Cieszymy się, że możemy być tego świadkami. Wielkie rzeczy uczynił nam Pan, za co Mu Chwała!!! 

     Ten czas spędzony z Panem jest bezcenny, a relacja jaką nawiązaliśmy z Naszym Ojcem to taka przysłowiowa „lokata” na koncie bankowym w niebie. Ufamy, że Pan wraz ze Swoim Duchem profesjonalnie i sukcesywnie pozwoli nam czerpać ze skarbów ulokowanych w Jego Sercu i mądrze rozdysponować wypływające z tego owoce. Liczymy na obfitość pomnożonych i udoskonalonych łask we wspólnocie. Wierzymy, że z łaską bożą będziemy mogli dążyć do tego, aby być aktywnymi wykonawcami Jego Słowa. WSZYSTKO NA CHWAŁĘ PANAJ !!!

 Irka i Krzyś

Piosenka Roku 2015-2016

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.