opole.oaza.pl

Drogie rodziny Domowego Kościoła!

Wszyscy mamy w pamięci ubiegłoroczną powódź, która dotknęła wiele polskich rodzin, również tych z Domowego Kościoła.

Z potrzeby serca zrodziła się wówczas inicjatywa niesienia pomocy materialnej tym, którzy zostali doświadczeni zarówno przez siły natury, jak i dotknięci przez inne wypadki losowe.

W tym celu powstał fundusz „Wyobraźnia miłosierdzia", za pośrednictwem którego staramy się jako wspólnota udzielać potrzebnego wsparcia. Informacja o skali pomocy w ramach tego funduszu została zamieszczona w „Listu do rodzin" (nr 122, str. 4).

W tym roku również konieczna jest nasza pomoc. Podczas oazy III stopnia w Rzymie jeden z uczestników uległ poważnemu wypadkowi, doznając ciężkich obrażeń ciała. Jego życie nie jest już zagrożone, ale potrzebne będzie specjalistyczne leczenie i długa rehabilitacja.

W zaistniałej sytuacji zwracamy się do wszystkich członków Domowego Kościoła z prośbą o pomoc finansową. Dary serca można przesyłać na konto Domowego Kościoła:

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie

ul. ks. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko

nr rachunku: 13 1560 1108 0000 9060 0019 2403

koniecznie z dopiskiem „POMOC DLA PIOTRA".

W imieniu Kręgu Centralnego DK
Renia i Darek Borkowscy - skarbnicy DK
Beata i Tomasz Strużanowscy - para krajowa
Ks. Marek Borowski SAC – moderator krajowy

Piosenka Roku 2015-2016

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.