opole.oaza.pl

Ruch Światło-Życie (ruch oazowy) założony został przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Celem Oazy jest formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację, odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot oraz tworzenie dzieł mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii. Do ruchu może włączyć się każdy katolik.

Kościół Domowy jest gałęzią Ruchu Światło - Życie, do którego należą małżeństwa i ich rodziny. Małżonkowie, dzięki wytrwałej modlitwie, zwłaszcza modlitwie małżeńskiej i dzięki poznaniu Słowa Bożego w odniesieniu do swojego codziennego życia stają się silniejsi i nie ulegają zwątpieniom odbierającym sens ich małżeństwu. Są świadomi swej godności i wartości jaką otrzymali przez sakramenty święte - szczególnie przez sakrament małżeństwa.

Program formacji jest dostosowany do możliwości i potrzeb każdej rodziny. Zawiera on skromne, ale skuteczne środki takie jak: codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, krótkie ale regularne rozważanie fragmentu Pisma Świętego w odniesieniu do własnego życia, dialog małżonków, oraz uczestnictwo raz w miesiącu w spotkaniu grupy zwanej Kręgiem Kościoła Domowego.

Kręgi skupiają 4-7 rodzin. Zadaniem Kręgu jest wspólna modlitwa, spotkanie ze Słowem Bożym oraz wzajemna pomoc. Podczas spotkań, w których uczestniczy zawsze kapłan, ma miejsce dzielenie się radościami i smutkami codzienności oraz wspieranie się wzajemnie w formacji. Krąg jest miejscem - oazą rozwoju miłości, jaką stwórca obdarza swoje dzieci.

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG

Piosenka Roku 2015-2016

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.